Những ngành nghề được cấp giấy phép đầu tư nước ngoài

Những nghành nghề nào được phép đầu tư nước ngoài

Bạn có biết những ngành nghề nào được cấp giấy phép đầu tư nước ngoài theo Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)

Xem chi tiết: Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)

Xem thêm: Những nghành nghề không được cấp giấy phép đầu tư nước ngoài

NHỮNG NGÀNH, PHÂN NGÀNH ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN

nhung nganh nghe duoc phep dau tu nuoc ngoai - Những ngành nghề được cấp giấy phép đầu tư nước ngoài

Những nghành nghề được mời chào và được chính phủ cấp phép đầu tư nước ngoài

I SẢN XUẤT
1. Sản xuất các thiết bị nổ công nghiệp
Điều kiện: Phải đáp ứng yêu cầu về quy hoạch
2. Sản xuất xi măng
Điều kiện: Phải đáp ứng yêu cầu về quy hoạch
3. Sản xuất bê tông trộn sẵn, nghiền đá
Điều kiện: Phải đáp ứng yêu cầu về quy hoạch
4. Sản xuất và lắp ráp ô tô
Điều kiện: Phải đáp ứng yêu cầu về quy hoạch
5. Sản xuất và lắp ráp xe máy
Điều kiện: Phải đáp ứng yêu cầu về quy hoạch
6. Chế biến thủy sản và hải sản đóng hộp
Điều kiện: Thực hiện theo hình thức liên doanh, tuân theo yêu cầu về nguyên liệu và công nghệ
7. Sản xuất và chế biến dầu thực vật
Điều kiện: Kèm với phát triển vùng nguyên liệu
8. Chế biến các sản phẩm sữa
Điều kiện: Kèm phát triển nguồn nguyên liệu thô trong nước
9. Thuộc da
Điều kiện: Kèm phát triển nguồn nguyên liệu thô trong nước và tuân thủ yêu cầu về môi trường
10. Sản xuất giấy
Điều kiện: Kèm phát triển nguồn nguyên liệu thô trong nước
11. Sản xuất săm, lốp ô tô tới 450mm
Điều kiện: Tuân thủ yêu cầu về chất lượng
12. Sản xuất găng tay cao su, ủng vệ sinh lao động
Điều kiện: Tuân thủ yêu cầu về chất lượng
13. Lắp ráp các động cơ hàng hải
Điều kiện: Tuân thủ yêu cầu về công nghệ
14. Sản xuất thiết bị cơ khi điện tử và điện lạnh
Điều kiện: Tuân thủ yêu cầu về công nghệ
15. Sản xuất các máy canh tác, chế biến, gặt, bơm thuốc trừ sâu, các linh kiện máy và động cơ nông nghiệp
Điều kiện: Tuân thủ các yêu cầu về công nghệ và chất lượng
16. Sản xuất đồ điện gia dụng
Điều kiện: Tuân thủ các yêu cầu về công nghệ
17. Sản xuất quạt điện
Điều kiện: Sản xuất các loại sản phẩm mới và phải tuân thủ các yêu cầu về chất lượng
18. Sản xuất xe đạp
Điều kiện: Sản xuất các loại sản phẩm mới và phải tuân thủ các yêu cầu về chất lượng
19. Sản xuất sứ vệ sinh, gốm và gạch lát
Điều kiện: Tuân thủ yêu cầu về công nghệ
20. Sản xuất và lắp ráp các phương tiện giao thông
Điều kiện: Tuân thủ yêu cầu về nguồn nguyên liệu trong nước, kỹ thuật và/hoặc môi trường và/hoặc chất lượng mà có thể trái với điều khoản về đối xử quốc gia trong ACIA
21. Công nghiệp chế tạo máy bay (CPC 88590)
Điều kiện: Chỉ cho phép hình thức liên doanh và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 49%
22. Sản xuất đầu máy, linh kiện, toa xe lửa và xe khách (CPC 88590) Điều kiện: Chỉ cho phép hình thức liên doanh và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 49%

II CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT
23. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất đầu máy, linh kiện, toa xe lửa và xe khách (CPC 88590)
Điều kiện: Chỉ cho phép hình thức liên doanh và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 49%
24. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất máy bơm nước sử dụng trong nông nghiệp (CPC 88530)
Điều kiện: Đầu tư nước ngoài bị hạn chế, chỉ cho phép hình thức liên doanh và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 30%.
25. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất bao bì nhựa (CPC 88470)
Điều kiện: Đầu tư nước ngoài bị hạn chế
26. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất bao bì PP (CPC 88492)
Điều kiện: Đầu tư nước ngoài bị hạn chế
27. Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 885)
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
28. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất cân điện tử cho bưu chính (CPC 88560)
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
29. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất thiết bị vi sóng công suất nhỏ, kết cấu khung phân phối (MDF), thiết bị subscriber local loop, các hộp thiết bị đầu cuối các loại kích cỡ khác nhau, dây cáp (CPC 88550)
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
30. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất hệ thống chuyển tín hiệu điện thoại công suất nhỏ (CPC88560)
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
31. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất thiết bị đầu cuối sợi quang (CPC 88560)
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
32. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất máy điện thoại (CPC 88560) Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
33. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất các a-xít H3PO4 và HCl (CPC 88460)
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
34. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất sản phẩm hóa chất như phosphor, silicate-natri, tripolyphotphat, aluminium hydroxide, bột nhẹ light powder, calcium chloride, than hoạt tính than (CPC 88460), bột than carbon
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
35. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất các sản phẩm từ kim loại kết cấu (CPC 88520)
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
36. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất thùng, bể chứa và công-te-nơ kim loại (CPC 88460)
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
37. Các dịch vụ liên quan tới chế biến dầu thực vật (CPC 88110) – Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA. Kèm theo phát triển nguồn nguyên liệu thô trong nước
38. Các dịch vụ liên quan tới sản xuất thiết bị và máy móc nâng và chất hàng (CPC 88530)
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
39. Dịch vụ liên quan tới sản xuất của các máy móc thông dụng đã qua sử dụng (CPC 88530)
Điều kiện: Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
40. Các dịch vụ liên quan tới thử nghiệm và quản lý chất lượng máy tính (CPC 88540)
Điều kiện:
– Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
– Cam kết hỗ trợ đầu tư, đào tạo và chuyển giao công nghệ
41. Các dịch vụ liên quan tới đóng gói mạch tích hợp (IC) (CPC 88560)
Điều kiện:
– Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
– Tuân theo các yêu cầu về chuyển giao công nghệ
42. Các dịch vụ liên quan tới lắp ráp các cấu phần điện tử và sản phẩm viễn thông theo hợp đồng hoặc có trả phí (CPC 88550)
Điều kiện:
– Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
– Tuân theo các yêu cầu về chuyển giao công nghệ
43. Các dịch vụ liên quan tới thiết kế máy móc và thiết bị bằng máy tính (thiết kế có hỗ trợ bởi máy tính CAD) (CPC 88540)
Điều kiện:
– Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
– Tuân theo các yêu cầu về chuyển giao công nghệ
44. Các dịch vụ khác liên quan tới sản xuất
Điều kiện:
– Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
– Tuân theo quy hoạch của Chính phủ
45. Các dịch vụ liên quan tới chế biến cồn (CPC 88411)
Điều kiện:
– Đầu tư trong các phân ngành dịch vụ này sẽ phải tuân theo các yêu cầu về công nghệ và chất lượng mà có thể trái với điều khoản về Đối xử quốc gia trong ACIA
– Tuân theo các yêu cầu về nhãn và chất lượng

III KHAI KHOÁNG VÀ KHAI THÁC ĐÁ
46. Dầu khí
Điều kiện:
– Đối xử quốc gia, nhân sự quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị: không áp dụng đối với bất cứ biện pháp nào liên quan tới các hoạt động dầu khí được tiến hành trong Việt Nam
– Đầu tư trong lĩnh vực dầu khí phải được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam
47. Khai khoáng và khai thác đá, ngoài dầu khí
Điều kiện:
– Đối xử quốc gia and Nhân sự quản lý cấp cao và Hội đồng quản trị sẽ không áp dụng đối với bất kỳ biện pháp nào liên quan tới đầu tư khai khoáng & khai thác đá, bao gồm nhưng không hạn chế ở các lĩnh vực sau:
– Điều tra, thăm dò và khai thác khoáng sản
– Khai thác, chế biến các khoáng sản và nguyên liệu thô quý và hiếm
– Khai thác, chế biến khoáng sản quý hiếm, kim loại , nguyên liệu thô hiếm, khai thác đất sét để sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác cát chất lượng cao để sản xuất kính xây dựng và kỹ thuât.
– Các dự án khai thác khoáng sản quý hay hiếm phải có sự phê duyệt của Chính phủ Việt Nam.
– Các hoạt động khoáng sản liên quan tới các khoáng sản đặc biệt, độc, quý và hiếm bao gồm điều tra địa chất cơ bản, thăm dò, khai thác và chế biến
48. Các dịch vụ liên quan tới khai khoáng và khai thác đá (CPC 883)
Điều kiện:
– Được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
– Đối xử quốc gia sẽ không áp dụng đối với bất kỳ biện pháp nào liên quan tới các dịch vụ liên quan tới các hoạt động khai khoáng và khai thác đá.
– Đầu tư trong các hoạt động dầu khí tại Việt Nam sẽ tuân thủ các luật, quy định và quy trình của Việt Nam.

IV NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN
49. Ngư nghiệp
Điều kiện: Đối xử quốc gia sẽ không áp dụng đối với bất kỳ biện pháp nào liên quan tới các hoạt động ngư nghiệp trong vùng chủ quyền và lãnh hải của Việt Nam theo quy định tại UNCLOS 1982.
50. Sản xuất cá giống và nuôi trồng thủy sản (CPC 88200)
Điều kiện: Các yêu cầu về công nghệ, chất lượng cá giống của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải cao hơn tiêu chuẩn áp dụng cho các doanh nghiệp trong nước.
51. Các dịch vụ liên quan tới gửi tàu đi mua các sản phẩm có nguồn gốc từ biển (CPC 88200)
Điều kiện: Đầu tư nước ngoài bị hạn chế, chỉ cho phép hình thức liên doanh và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 30%
52. Các dịch vụ liên quan tới thuê tàu đánh cá và nhân công (CPC 88200)
Điều kiện: Đầu tư nước ngoài bị hạn chế, chỉ cho phép hình thức liên doanh và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 30%
53. Các dịch vụ liên quan tới chế biến cá, tôm cua và động vật thân mềm trên tàu và các dịch vụ có liên quan (CPC 88200)
Điều kiện: Đầu tư nước ngoài bị hạn chế, chỉ cho phép hình thức liên doanh và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 40%.
54. Các dịch vụ liên quan tới khai thác thủy sản (CPC 88200)
Điều kiện: Đầu tư nước ngoài bị hạn chế, chỉ cho phép hình thức liên doanh và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 40%.
55. Các dịch vụ thu gom và mua các sản phẩm thủy sản (8820) Điều kiện: Không có điều kiện cụ thể
56. Lâm nghiệp
Điều kiện:
– Đối xử quốc gia sẽ không áp dụng đối với bất kỳ biện pháp nào liên quan tới đầu tư trong các hoạt động lâm nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
– Không cấp phép khai thác rừng tự nhiên cho nhà đầu tư nước ngoài
– Trao quyền và nghĩa vụ cho cá nhân và tổ chức nước ngoài khác với quyền và nghĩa vụ của các cá nhân và tổ chức của Việt Nam.
57. Các dịch vụ liên quan tới thăm dò, đánh giá và khai thác cho rừng tự nhiên, bao gồm khai thác gỗ và động vật hoang dã, quý và hiếm, săn bắn, bẫy, gieo giống bằng trực thăng, phun và phủ hóa chất, giống cây vi sinh, nguồn gien động vật trong nông nghiệp
Điều kiện: Không cấp phép đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trong những phân ngành này
58. Các dịch vụ liên quan tới nông nghiệp, săn bắn, lâm nghiệp ngoài các dịch vụ liên quan tới thăm dò, đánh giá và khai thác cho rừng tự nhiên, bao gồm khai thác gỗ và động vật hoang dã, quý và hiếm, săn bắn, bẫy, gieo giống bằng trực thăng, phun và phủ hóa chất, giống cây vi sinh, nguồn gien động vật trong nông nghiệp .
Điều kiện:
– Cho phép hình thức liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 51%.
– Đầu tư nước ngoài trong những lĩnh vực này bị hạn chế ở các khu vực địa lý nhất định theo như phê duyệt trong từng trường hợp.

Khách hàng cần Pham Nguyen Law sẵn sàng hỗ trợ.

Hotline: 0965 823 017

Email: anhtuyetlawyer@gmail.com

Kính chúc Quý Khách hàng luôn thành công.

Hãy cho ý kiến

PHAM NGUYEN LAW

Email của bạn được giữ bí mật.


*


Call Now ButtonGỌI LUẬT SƯ NGAY