Đăng ký dự án đầu tư doanh nghiệp

thủ tục pháp lý doanh nghiệp, thủ tục đầu tư nước ngoài, dịch vụ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, luật đầu tư 2014, luật doanh nghiệp 2014, hồ sơ xin cấp phép đầu tư, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Đăng ký dự án đầu tư doanh nghiệp

Đăng ký dự án đầu tư là một trong những thủ tục bắt buộc đối với nhà đầu tư khi triển khai một số dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể các quy định, trình tự thủ tục liên quan đến nội dung đăng ký dự án đầu tư doanh nghiệp.

luatphamnguyengiaychungnhandangkydautu - Đăng ký dự án đầu tư doanh nghiệp

Đăng ký dự án đầu tư doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định của Luật đầu tư 2014, sửa đổi bổ sung 2016 (sau đây gọi là Luật Đầu tư) và Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Cụ thể:

I. Các trường hợp phải đăng ký đầu tư.

1. Các dự án không bắt buộc đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tỏ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC không thuộc một trong các trường hợp phải thực hiện thủ tục đầu tư ở trên;
 • Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

2. Các dự án bắt buộc phải đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ Việt Nam đồng đến dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không thuộc danh mục dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư;
 • Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ Việt Nam đồng đến dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, thuộc danh mục dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư nhưng nằm trong Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, đáp ứng các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế;
 • Tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  • Có tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế  nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

3. Lưu ý chung:

Lưu ý đối với các dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương thì phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương trước, sau khi được quyết định chủ trương thì mới thực hiện dự án đầu tư.

II. Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dụ án đầu tư có quy mô từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ

Hồ sơ bao gồm:

 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 2.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 3. CMND người đại diện theo pháp luật;
 4. Quy trình sản xuất;
 5. Thỏa thuận giữ đất;

2. Hồ sơ áp dụng đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ trở lên

Hồ sơ bao gồm:

 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. CMND người đại diện theo pháp luật;
 4. Thỏa thuận giữ đất;
 5. Báo cáo kiểm troán của nhà đầu tư năm liền kề;
 6. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 7. Quy trình sản xuất;
 8. Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

III. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

+Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
+ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:
+ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
+ Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 

Khách hàng cần Pham Nguyen Law sẵn sàng hỗ trợ.

Hotline: 0965 823 017

Email: anhtuyetlawyer@gmail.com

Kính chúc Quý Khách hàng luôn thành công.

Hãy cho ý kiến

PHAM NGUYEN LAW

Email của bạn được giữ bí mật.


*


Call Now ButtonGỌI LUẬT SƯ NGAY